Blog

Звітність за 2016 рік
  1. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОФІТ КАПІТАЛ” та її відповідності вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідності показників нормативам станом на 31.12.2016 року (з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року).
  2.     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.
  3.     Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 31.12.2016 року.
Comments are closed.
Copyright@2016 Proway | All Rights Reserved